Wat kunnen wij voor u doen

Uw spiegel voor succesvol ondernemen en een succesvol lange termijn bedrijfsplan.
Ondersteuning vanuit alle invalshoeken en in de breedste zin des woords.               Sparring-partner (al dan niet risicodragend).                                   

Specialismen

-    Business process design & redesign

-    Informatisering (CRM – BI – AO)

-    Sales, pricing & distributie

-    Organiseren & optimaliseren (planning & control cyclus)

-    Proces analyse en inrichting administratieve organisatie

-    Doorlichten staffing & meten effectiviteit (back- & front-office